Cygnus SIF Terminal

Úvod

SIF Term je velmi jednoduchý "Terminál", který vznikl z potřeby komunikovat se zařízením připojeným na RS232 interface SIF. Původním cílem rozhodně nebylo napodobit některý z linuxových terminálů, ani prastarou VT100, ale prostě jen vytvořit pohodlnější prostředí pro posílání příkazů do ConnectOne modulu (např. Nano Socket LAN a zobrazování jeho odezvy. Před napsáním tohoto programu existoval jen ukázkový program od autora SIFu napsaný v BASICu. Funkční leč nepohodlný a díky BASICu velmi pomalý. Doufám, že můj program je lepší.

Požadavky programu

Program je psaný pro ZX Spectrum 48k s připojeným SIFem. Měl by běhat na jakékoli konfiguraci.

Variant SIFu se nevyskytuje mnoho, ale pro jistotu je v programu možné přepnout základní komunikační port i na některou z dalších existujích variant. Např. pro Didaktik Kompakt bylo nutné port změnit, aby nekolidoval se zabudovanými periferiemi.

screenshot screenshot

Ovládání

K ovládání je vhodné používat KMouse nikoli však nutné. Stejně dobře lze program ovládat klávesnicí. Obojí pak usnadňuje několik klávesových zkratek.

Jako první se po spuštění zobrazí základní nastavovací menu s výběrem portu. Pro každý port je konfigurace samostatná. Po zvolení portu lze konfiguraci vybrat z přednastavených, někdy v budoucnu možná přidám i možnost ukládání a načítání bude-li zájem.

  • 1 = přepne na UART 1
  • 2 = přepne na UART 2
  • E = exit, návrat do BASICu
  • T = spustí terminál
  • SPACE = uzavře podmenu, návrat do hlavního menu
screenshot screenshot screenshot

Terminál

Prozatím funguje neinteraktivní režim s příkazovým řádkem. Editovaný řetězec je odeslán přes RS232 až po stisknutí klávesy Enter. Do té doby ho lze libovolně upravovat. Řádek může být dlouhý až 254 znaků (omezení dáno 8 bitovým ukazatelem do bufferu), řetězec je ukončený 0.

screenshot screenshot

Nedostatky

Chybí procházení historií, alespoň pár deítek řádků (2 obrazovky?). Dalším krokem by pak mohlo být ukládání historie, nebo alespoň nějaké její části do souboru k pozdějšímu zpracování.

Chybí escapování znaků a možnost odeslat řídící kódy jako třeba Enter, nebo přímo číslem zadané kódy. Escapovací znak by mohlo být zpětné lomítko.

Pomohl by interaktivní režim s emulací VT100, ale jelikož jsem zatím nenašel rozumné praktické využití, tak to bude, leda byste si to napsali sami. Prozatím realizuji režim se zapnutým echem, kdy se na obrazovku vypisují odpovědi zařízení i to, co uživatel odeslal.

Download

  • SIF.pdf - lokální kopie originální dokumentace od Pavla Urbančíka (verze 0.1 7.3.2009)
  • sif-term.tar.bz2 - SIF Terminál, kompletní projekt včetně zdrojových kódů

[ Zpět na hlavní stránku ]

Tento web je převážně o ZX Spectru, kompatibilních počítačích a jiném zajímavém hardwaru. Naleznete-li chybu, nebo byste rádi cokoliv co s tímto souvisí, můžete mi napsat email. Stručně o mém webu zde.