Schéma zapojení Betadisku

Všechna schémata jsem překreslil z velké části podle seriálu o Betadisku, který vycházel v Mikrobázi. Jsou v nich drobné změny, např. je v desce DOSu 5.0x vypuštěna úprava umožňující aktivovat desku řadiče bez účasti ROM, protože všechny moderní verze TRDOSu mají na určitém místě sekvenci out (c),a a ret, která umožňuje řadič v případě potřeby ovládat. Prakticky by to ale používáno být nemělo.

Upozorňuji, že za správnost neručím, ačkoli jsem se snažil, aby ve schématech žádné chyby nebyly.

Deska DOSu 3.0

schéma desky 3.0

PDF k tisku

Deska DOSu 3.0 jen pro pořádek, praktické využití asi mít nebude. Za mnoho let, které se touto technikou zabývám jsem se s touto verzí nesetkal ani o ní nečetl jinde než ve zmíněné Mikrobázi.

Deska DOSu 5.0x

schéma desky 5.0x

PDF k tisku

Deska DOSu 5.0x je tím, co se dnes v Betadiscích používá, resp. její kompatibilní modifikace. Logika může být v GALech, nebo CPLD, ale princip je pořád stejný. Tuto desku emulují všechny mně známé emulátory ZX Spectra, které emulují TRDOS. Je také poslední známou verzí, která se vyskytovala v originálních Betadiscích od Technology Research Ltd.

Deska řadiče

schéma desky řadiče s WD1793

PDF k tisku

Schéma desky řadiče s WD1793 se může hodit při opravách existujícího hardwaru, originál Betadisky 5.0x by měly mít zapojení shodné.

schéma desky řadiče s SAB2793

PDF k tisku

Deska se SAB2793 je shodná s mým vlastním Betadiskem, softwarově je plně kompatibilní s verzí s WD1793, liší se pouze o něco jednodušší logikou okolo FDD řadiče. Neplést s jinými verzemi FDD řadičů WD1797 (2797), které se lišily různými detaily, např. invertovanou datovou sběrnicí, nebo jinými příkazy ...

Příjemnou výhodou SAB2793 je potřeba pouze 5V napájení, dá se tak připojit např. k Didaktiku M.

Deska řadiče

A tohle je Betadisk osazený na prokovených deskách podle Mikrobáze. Prokovené desky tehdy objednatelné, nebo (údajně) dostupné v některých obchodech s elektronickými součástkami. Já jsem svou sadu desek získal nedávno výměnou za oživení dalších dvou Betadisků. Proto jsou desky osazené modernějšími součástkami, než tehdejší.

Zespoda desky DOSu je vidět opravená chyba - v originálním návrhu byly přehozené signály D0 a D7 pro EPROM. Setkal jsem se několikrát s TRDOSem naprogramovaným s přehozenými D0 D7, ale osobně dávám přednost opravě hardwaru, usnadňuje to experimentování s ROM získanými z internetu.

foto foto

Deska řadiče je osazená SAB 2793, proto jsou na ní některé IO neosazené a proto jsou na ní drátové propojky a další součástky na místech, kde to nebylo zamýšleno.

foto foto

Na obou deskách jsou pro jistotu větší kapacity elektrolytických kondenzátorů na +5V, plus spousta keramických 220nF SMD kondenzátorů. Všechny diody Schottkyho BAT46.

Důrazně nedoporučuji používat obvody 74HCxx, nebo jiné CMOS varianty logických obvodů. Betadisk je navržený na bipolární 74LS... a to z více důvodů. Tím nejdůležitějším je hranice zakázaného stavu u CMOS, která je výš cca o 0,5V (a víc dle typu) a obvody jsou velmi výrazně citlivější na šum. Je sice velmi lákavé snížit spotřebu a tím zahřívání stabilizátoru, je lákavé, že CMOS obvody generují na výstupu ostré obdélníky, ale důsledkem může být velmi podivné chování sestavy, náhodná nespolehlivost, odlišné chování s různými počítači. Když už mají být integrované obvody CMOS, pak je potřeba, aby byla CMOS i Z80. Konkrétně s několika mými ZX Spectrum 48k + Betadisk osazený obvody 74HCxx fungoval bez problémů (resp. nepozoroval jsem problémy), ale po připojení k šedé ZX Spectrum 128k +2 jsem nebyl schopen spoustu souborů načíst napoprvé. Nakonec pomohlo nahrazení všech důležitých IO obvody 74LSxx a problémy zcela zmizely. Ověřoval jsem to například dlouhodobým čtením celé diskety (asi 50x).

plastová krabička

Betadisk je potřeba taky do něčeho zabalit, aby tlačítka držela a nehrozil zkrat s odkrytými spoji. Vyrobil jsem proto plastovou krabičku jejíž výkresy jsou ke stažení zde. Tady je náhled výkresu jako PNG 4000x1800px.

Historie změn článku

  • 2008-10-12 - zveřejněno
  • 2008-10-15 - opraveno pár chyb v desce DOS 5.0x, většinu objevil Velesoft
  • 2009-11-23 - aktualizována schémata při stavbě nových kusů, doplněny chybějící pullup odpory a pár drobností
  • 2010-01-03 - doplněny fotografie jednoho ze zprovozněných Betadisků
  • 2018-04-28 - drobné opravy desky WD1793 a desky DOS 5.0x během opravy dalšího Betadisku
  • 2020-05-10 - drobná oprava desky DOS 5.0x, data na 74LS245 byla v jiném pořadí než na skutečném hardwaru
  • 2022-05-30 - opraveno chybné zapojení signálu /ENMF na desce s čipem SAB2793

Download

[ Zpět na hlavní stránku ]

Tento web je převážně o ZX Spectru, kompatibilních počítačích a jiném zajímavém hardwaru. Naleznete-li chybu, nebo byste rádi cokoliv co s tímto souvisí, můžete mi napsat email. Stručně o mém webu zde.