Konektory

Konektory používané u ZX Spectra a jeho klonů

Systémová sběrnice - pohled zezadu počítače

konektor systémové sběrnice
pinSpeccy 128 +2 (component side)Speccy 128 +2 (solder side)Didaktik Gama (component side)Didaktik Gama (solder side)Didaktik M (component side)Didaktik M (solder side)
1A15A14A15A14A15A14
2A13A12A13A12A13A12
3D7+5VD7+5VD7+5V
4nc+9Vncncnc
5D0GNDD0GNDD0GND
6D1GNDD1GNDD1GND
7D2CLKD2CLKD2nc (CLK)
8D6A0D6A0D6A0
9D5A1D5A1D5A1
10D3A2D3A2D3A2
11D4A3D4A3D4A3
12/INT/IORQGE/INT/IORQGE/INTnc (/IORQGE)
13/NMIGND/NMIGND/NMIGND
14/HALTnc/HALTnc/HALT
15/MREQnc/MREQnc (Y video)/MREQ
16/IORQnc/IORQnc (V video)/IORQ
17/RDnc/RDnc (U video)/RD
18/WR/BUSRQ/WR/BUSRQ/WR/BUSRQ
19-5V/RESETnc/RESET/ROMCS-D/RESET
20/WAITA7/WAITA7/WAITA7
21+12VA6ncA6A6
22-12VA5ncA5A5
23/M1A4/M1A4/M1A4
24/RFSH/ROMCS/RFSH/ROMCS/RFSH/ROMCS
25A8/BUSACKA8/BUSACKA8/BUSACK
26A10A9A10A9A10A9
27ncA11ncA11ncA11

U Didaktiku M si některými vývody nejsem jistý. Máte-li popis napište mi prosím to co v tabulce chybí. Krom toho řazení sloupců je nevhodné, chystám se to změnit, ale nevím kdy.

Video, TV a RGB výstupy

konektor RGB video ZX Spectrum 128k
pinsignálúroveň
1kompozitní PAL1.2V peak-peak / 75Ω
2GND0V
3brightTTL
4kompozitní synchronizaceTTL
5vertikální synchronizaceTTL
6greenTTL
7redTTL
8blueTTL

Kompozitním je myšleno složený, takže kompozitní synchronizace obsahuje vertikální i horizontální pulzy použitelné u TV.

Popis tohoto konektoru vychází z příručky k ZX Spectru. Nicméně ve skutečnosti se modely ZX Specter od sebe mírně liší. Klasické původní ZX Spectrum 128k+ má konektor zapojený přesně tak jak je uvedeno. ZX Spectrum 128k +2 grey má úplně stejný konektor, stejně zapojený, ale jeho výstupy nejsou TTL, ale RGB je normální analogové RGB bez dalších úprav připojitelné třeba na SCART konektor TV, která má RGB vstupy, nebo třeba k monitoru PS ONE. Ono tak jde připojit i to původní plusko, jenže se nebude zobrazovat jas, protože prostě v TTL RGB výstupech není obsažen a je nutné tyto signály s jasem sloučit.

Odlišnosti dalších modelů od Amstradu, tj. ZX Spectrum +2A a +3 neznám. Lze předpokládat, že se jejich RGB výstupy budou shodovat s modelem ZX Spectrum +2 grey.

Joysticky

konektor Canon 9 pinů

Pohled na konektor v interface s kolíky, nikoli na kabelu.

pinSinclair JoystickKempston joystickAmiga Myš
1ncupaxis Y2 (YB)
2GNDdownaxis X1 (XA)
3ncleftaxis Y1 (YA)
4firerightaxis X2 (XB)
5upncbutton 3 (middle)
6rightfire 1button 1 (left)
7left+5V+5V
8GNDGNDGND
9downfire 2 (sporadically)button 2 (right)

Sinclair joystick je myšlen pinout v modelech ZX Spectra Amstrad od šedé +2 po +3.

Paralelní porty s čipem 8255

Popis rozhraní UR-4 zde.

konektor UR-4
(UR-4)
konektoru Didaktiků
(Didaktik Gama, Didaktik 40, Didaktik 80)
pinDidaktik 40/80Didaktik GamaUR-4-UR-4Didaktik GamaDidaktik 40/80pin
2A1A1A1A0A0A01
4A3A3A3A2A2A23
6A5A5A5A4A4A45
8A7A7A7A6A6A67
10B1B1B1B0B0B09
12B3B3B3B2B2B211
14B5B5B5B4B4B413
16B7B7B7B6B6B615
18C2C2C2C3C3C317
20C4C4C4C1C1C119
22C7C7C7C5C5C521
24GNDGNDGNDC6C6C623
26OUT 0OUT 0nezapojen (-5V*)C0IN 0IN 025
28OUT 1OUT 1nezapojenGNDIN 1IN 127
30PC 0OUT 2+5V (7805)GNDIN 2+5V29

* -5V je potřeba pro A/D převodník se ZN427.

Popis rozhraní UPI zde.

konektor UPI
vývodsignál vývodsignál
1PA0 2PA1
3PA2 4PA3
5PA4 6PA5
7PA6 8PA7
9PB0 10PB1
11PB2 12PB3
13PB4 14PB5
15PB6 16PB7
17PC3 18PC2
19PC1 20PC4
21PC5 22PC7
23PC6 24GND
25PC0 26key (zaslepeno)
27GND 28GND
29+5V 30+5V
31invertor 2 - in 32invertor 1 - in
33invertor 2 - out 34invertor 1 - out
35nc 36invertor 3 - in
37nc 38invertor 3 - out
39nc 40nc

Tiskárna - perový plotr Aritma 0507

Popis plotru zde.

konektor Aritma 0507
pin
UR-4
signál rozhraní
8255
signál rozhraní
Aritma 0507
pin
Aritma
9B0X110
10B1X29
11B2X48
12B3Y14
13B4Y23
14B5Y42
15B6nc-
16B7pero5
24,27,29GNDGND1,11

Konektor pro připojení FDD k Betadisku (Shuggart)

Schémata Betadisku zde.

konektor FDD Betadisku
pinlower rowupper rowpin
1GNDnc2
3GNDnc4
5GND/ Select drive D6
7GND/INDEX8
9GND/ Select drive A10
11GND/ Select drive B12
13GND/ Select drive C14
15GND/MOTOR ON16
17GNDDIR18
19GND/STEP20
21GND/WRD22
23GND/WRG24
25GND/TR026
27GND/WRT PROT28
29GND/RD30
31GND/SIDE 132
33GNDnc34

Konektor na řadiči Betadisk není zcela kompatibilní s konektorem používaným v PC AT, protože obsahuje signály pro adresování čtyř mechanik, kdežto PC umí pracovat jen se dvěmi. Nevýhodou oproti PC je nemožnost vypnout hlavní motory ostatních mechanik, je-li jedna aktivní. Kabel pro Betadisk se zapojuje 1:1 bez překřížení používaného u PC.

Midi a RS232 kon. ZX Spectra 128+, +2, +2A a +3

konektor RS232 a MIDI
pinRS 232 konektorMIDI konektor
1GNDRETURN
2TXDnc
3RXDnc
4DTRnc
5CTSDATA OUT
6+12Vnc

ZX Spectrum má bohužel problém s 12V napájením, protože je prakticky nezatižitelné a jakékoliv zatížení většinou nepřežije tranzistor napěťového měniče. Proto buďte při připojování čehokoliv k sériovému portu a tím spíš k 12V opatrní.

Konektor napájení a magnetofonu u Didaktiku Gama

konektor DIN 5 pinů
pinfunction
1+5V
2GND
3input from tape player
4+12V
5output to tape recorder

Popsaný konektor je umístěn na zadní stěně počítače Didaktik Gama, nikoliv na konci kabelu připojeném do magnetofonu!

Interní konektory ZX Spectrum +2 (grey case)

napájecí konektor pro připojení stabilizátoru +5V
pinfunction
1+5V
2GND
3+8 až +12V

Pin 1 je tam, kde je na desce velké bílé kolečko, tj. blíž k sobě, když je deska umístěná modulátorem vlevo a sběrnicí od uživatele.

konektor pro připojení zabudovaného magnetofonu
pinfunction
1GND
2Out (Mic) do MGF z ULA
3+5V
4In (Ear) z MGF do ULA
5GND

Pin 1 je nahoře, směrem ke sběrnici.

RS232 sériový port

konektor Canon 9 pinů
pinjménopopis
1CDcarrier detect (vstup)
2RxDdata (vstup)
3TxDdata (výstup)
4DTRdata terminal ready (výstup)
5GNDzem
6DSRdata set ready (vstup)
7RTSrequest to send (výstup)
8CTSclear to send (vstup)
9RIring indicator

Ostatní konektory

CGA a EGA video

konektor Canon 9 pinů
pinCGApopisEGApopis
1GNDzemGNDzem
2GNDzemSRdruhá červená
3Rčervená (TTL)PRprvní červená
4Gzelená (TTL)PGprvní zelená
5Bmodrá (TTL)PBprvní modrá
6Ijas (TTL)SG/Idruhá zelená, nebo jas
7RESrezervovánoSBdruhá modrá
8HSYNChorizontální synchronizaceHSYNChorizontální synchronizace
9VSYNCvertikální synchronizaceVSYNCvertikální synchronizace

Na grafické kartě jsou zdířky, na kabelu kolíky.

Tyto dva monitory lze použít u ZX Specter s RGB výstupem, ale je nejprve potřeba oddělit horizontální synchronizaci. Časování je velmi podobné (shodné) TV.

Amiga 1000RF monitor

konektor DIN 8 pinů
Pohled na konektor jako je na kabelu.
pinjmenopopis
1ncnezapojen
2GNDzem
3AUDLaudio levý kanál (vstup do monitoru)
4CVIDEOkompozitní PAL (vstup do monitoru)
5GNDzem
6ncnezapojen
7+12Vnapájení z monitoru
8AUDRaudio pravý kanál (vstup do monitoru)

Další typ monitoru, který je přímo použitelný u ZX Spectra. Oproti EGA a VGA je však kvalita obrazu horší, protože se signál nejprve skládá do kompozitního PAL signálu, čímž se zredukuje šířka pásma a vnese značný šum, ale oproti anténnímu vstupu TV bude kvalita pořád velmi výrazně lepší.

Použité zdroje informací: Různé manuály k hardwaru, webové stránky, analýza hardwaru atd...

Opravené chyby

  • 10.4.2004 - V tabulce vývodů napájecího konektoru Didaktiku Gama byly přehozené signály pro Magnetofon (upozornil Petr Valečko)
  • 11.4.2005 - Oprava přehozených signálů YB a YA u konektoru Amiga myši v souvislosti s chybou v textu o myších na kterou upozornil Velesoft.
  • 1.6.2004 - V tabulce vývodů konektoru systémové sběrnice opraven signál BUSACK na /BUSACK a pár nezapojených signálů, které jsou však uvedeny v originálních manuálech. Tyto nezapojené vývody jsem označil NC, ale původní signál uvedený v manuálech jsem ponechal pro lepší orientaci napsaný v závorkách. (upozornil Petr Valečko)
  • 12.7.2006 - doplněna poznámka k RGB signálů u 128kB modelů ZX Specter
  • 12.11.2010 - Opraveno rozmístění vstupů a výstupů invertorů v paralelním rozhraní Didaktiku Gama (upozornil K.Ondráček).

[ Zpět na hlavní stránku ]

Tento web je převážně o ZX Spectru, kompatibilních počítačích a jiném zajímavém hardwaru. Naleznete-li chybu, nebo byste rádi cokoliv co s tímto souvisí, můžete mi napsat email. Stručně o mém webu zde.